Terma & Syarat

  • Syarat dan Peraturan Am
   • Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini atau / dan dengan bermain di IBC003 (selepas ini masing-masing secara berasingan dan semuanya secara bersama disebut sebagai "IBC003", "www.ibc003.net" atau " Laman web "), anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun atau lebih tua, dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi" Terma dan Syarat "ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak boleh mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersama dengannya. Maklumat produk, pendaftaran di laman web, penggunaan perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan setiap pertaruhan yang diterima oleh IBC003 tertakluk kepada "Terma dan Syarat" ini.
   • Maklumat produk, pendaftaran di laman web, penggunaan perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan setiap pertaruhan yang diterima oleh IBC003 tertakluk pada "Terma dan Syarat" ini.
   • IBC003 berhak untuk mengubah "Terma dan Syarat" ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pindaan tersebut akan mula berkuatkuasa dan berkuatkuasa sebaik sahaja disiarkan dalam bahagian "Terma dan Syarat" laman web www.ibc003.net ini. Tanggungjawab anda untuk mengkaji "Terma dan Syarat" secara berkala. Penggunaan Laman oleh anda secara berterusan setelah perubahan atau kemas kini dibuat kepada "Syarat dan Ketentuan" akan menunjukkan penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.
   • "Syarat dan Ketentuan" ini mewakili perjanjian lengkap, akhir dan eksklusif antara anda dan IBC003 dan menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, perwakilan dan pemahaman sebelumnya antara anda dan IBC003. Anda mengesahkan bahawa, dengan menyetujui untuk menerima Syarat dan Ketentuan ini, anda tidak bergantung pada perwakilan apa pun kecuali yang sama telah dinyatakan sebagai perwakilan dalam Terma dan Syarat ini.
   • Sekiranya terdapat percanggahan antara ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan apa pun di laman web IBC003, ketentuan Perjanjian ini akan berlaku.
   • Kami berhak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta anda memberikan bukti identiti dan usia anda sebagai prasyarat sebelum kami membenarkan anda mengambil bahagian dalam aktiviti permainan IBC003.
  • Syarat penggunaan akaun
   • Jika ada perselisihan mengenai akun Pemain, IBC003 berhak untuk menangguhkan akun Pemain hingga penyelesaian dicapai. Sebarang pertikaian mesti diajukan secara bertulis yang menyatakan tarikh, masa dan perincian pertikaian dan dihantar melalui e-mel ke [email protected]. IBC003 memandang serius pertikaian anggota dan berusaha untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk menyiasat dan menyelesaikan semua pertikaian.
   • www.ibc003.net berhak untuk menangguhkan, membatalkan akaun anda dengan alasan apa pun pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan kepada anda. Segala baki dalam akaun anda pada masa pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda menggunakan kaedah pembayaran seperti yang ditentukan oleh IBC003. Namun, IBC003 berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kemenangan dan kehilangan baki dalam akaun IBC003 anda atau kemenangan atau hak lain yang mungkin anda miliki atau miliki dari akaun IBC003 dan penggunaan anda perkhidmatan IBC003 atau / dan Main.
   • Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan keselamatan nombor akaun dan kata laluan anda. Anda tidak boleh membenarkan orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa batasan, orang bawah umur, untuk menggunakan atau menggunakan semula akaun IBC003 anda, mengakses dan / atau menggunakan apa-apa bahan atau maklumat dari Laman web IBC003, menerima hadiah, atau Main di IBC003. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung oleh diri sendiri atau pihak ketiga di akaun IBC003 anda.
  • Terma & Syarat Promosi Umum
   • Semua tawaran hanya terhad kepada satu akaun terbuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, telepnombor hone, akaun bank dan alamat IP.
   • Sebarang pertaruhan yang ditempatkan pada dua sisi bertentangan, pertaruhan seri dan tidak akan diambil kira dalam pengiraan rebat kasino atau dikira sebagai syarat penggantian.
   • Kami berhak untuk mengubah, mengubah atau menghentikan Promosi ini, atau aspek apa pun, pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
   • Setiap ahli hanya dibenarkan memiliki satu akaun yang didaftarkan di IBC003, Sekiranya kami mengetahui ahli membuat lebih dari satu akaun, (Sebelum membuat banyak akaun, ahli harus menghubungi salah satu wakil sembang langsung kami dan meminta untuk membuat banyak akaun ). Jika tidak, IBC003 akan menganggap akaun ini sebagai akaun pertaruhan arbitraj. Dan IBC003 berhak untuk menghentikan akaun, dan kredit akan dibekukan secara kekal.
   • Atas budi bicara IBC003, anda mungkin diminta oleh IBC003 untuk memberikan maklumat pengenalan. Anda wajib memberikan maklumat yang diminta setelah pemberitahuan kami. Sekiranya anda tidak memberikan maklumat yang diminta, anda bersetuju untuk melepaskan hak anda terhadap baki yang tersisa di akaun IBC003 anda.
   • Dengan menyertai Promosi, anda mengesahkan bahawa nama dan alamat yang didaftarkan di akaun anda betul dan terkini. Kegagalan memberikan maklumat ini dapat menyebabkan pembatalan dari Promosi.
  • Pertaruhan
   • Penerimaan dan Pengesahan Taruhan:
    1. Taruhan
     Pemain mesti bertaruh dari dana yang ada dalam akaun Pemain mereka. Semua pertaruhan adalah tidak sah jika dalam tinjauan Pemain tidak pernah berjaya memasukkan dana atau Pemindahan Dana ke dalam akaun Pemain masing-masing. Selepas deposit, jumlah pertaruhan anda mestilah lebih dari 100% atau setara dengan jumlah deposit anda, atau kami tidak akan dapat membuat permohonan pengeluaran, sila buat jumlah deposit mengikut permintaan.
    2. Taruhan yang Disahkan
     www.ibc003.net tidak dapat membatalkan taruhan setelah mereka disahkan oleh IBC003 di akaun anda melainkan jika taruhan dinyatakan tidak sah atau disebabkan oleh keputusan & penyelesaian yang salah untuk alasan yang dinyatakan dalam Terma & Syarat ini.
    3. Rekod Taruhan yang Tepat
     Walaupun setiap usaha untuk memastikan ketepatan total, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau peninggalan berkaitan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.
    4. Pemotongan Taruhan / Taruhan Tidak Diselesaikan
     Taruhan akan dipotong dari akaun anda pada masa meletakkan Taruhan anda, tidak kira bila keputusannya ditentukan. IBC003 tidak dapat mengembalikan wang Taruhan yang ditempatkan pada permainan di mana Taruhan telah dibeli untuk cabutan masa depan yang belum dapat diselesaikan. Taruhan tersebut akan diselesaikan setelah selesai permainan dan kemenangan tersebut, jika ada, dikreditkan ke akaun Pemain pada masa itu.
    5. Keputusan Pertaruhan ibc003.com adalah Muktamad
     Anda bersetuju bahawa IBC003 dan rekodnya menjadi pihak berkuasa akhir dalam menentukan syarat-syarat pertaruhan yang anda buat dan keadaan di mana ia dibuat.
    6. Tanggungjawab Pemain Tunggal untuk Kemenangan
     Sebarang cukai dan yuran yang berkaitan dengan sebarang kemenangan yang diberikan kepada anda atau pembayaran lain kepada anda adalah tanggungjawab anda sendiri. IBC003 boleh melaporkan dan menahan sebarang jumlah dari kemenangan anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Kemenangan tidak boleh dipindahkan, diganti atau ditebus untuk kemenangan lain.
   • Taruhan dipertaruhkan:
    1. Taruhan Minimum
     Taruhan minimum, bergantung pada Permainan tertentu, akan berlaku.
    2. Hasil Pertaruhan Terbukti Pelayan
     Sekiranya terdapat perbezaan antara nombor yang dipercayai oleh Pemain yang telah mereka masukkan atau paparan grafik permainan yang mereka mainkan dan yang terdapat dalam pangkalan data yang dikendalikan oleh www.ibc003.net, angka-angka dalam pangkalan data akan menjadi dianggap sah.
    3. Bermain Permainan Automatik / Manipulasi Perisian / Mengacau / Menipu
     Main permainan secara automatik dengan perisian atau manipulasi permainan yang lain atau data akaun Pemain anda / yang lain dilarang sama sekali dan boleh mengakibatkan penamatan keahlian anda, penghapusan semua akaun yang berkaitan, pembatalan dan / atau penyitaan sebarang hadiah dan deposit yang belum dijelaskan. dan pendakwaan sivil / jenayah. Sebagai tambahan kepada perkara di atas, anda bersetuju bahawa Syarikat mempunyai budi bicara yang lengkap dan tidak terbatas untuk menamatkan akaun anda dengan alasan apa pun dan, tanpa membatasi keluasan perkara di atas, sekiranya berpendapat bahawa penyertaan anda dalam Laman Web, atau permainan yang ditawarkan di dalamnya, merosakkan prinsip-prinsip di mana ia mengendalikan Laman web. Anda dengan ini mengetepikan sebarang dan semua jalan keluar terhadap Syarikat untuk sebarang penamatan tersebut. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh dari kesilapan atau ketidaklengkapan tidak mungkin dicapai berkenaan dengan perisian komputer. Sekiranya anda menyedari bahawa perisian tersebut mengandungi kesalahan atau ketidaklengkapan seperti itu, anda melakukan untuk tidak mengambil kesempatan daripadanya. Selain itu, segera setelah menyedari kesalahan atau ketidaklengkapan tersebut, anda harus memberitahu IBC003 secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi janji di bawah klausa ini, IBC003 berhak mendapat pampasan penuh untuk semua kos, termasuk biaya untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul dari kelalaian atau tindakan anda dalam mengambil keuntungan dari kesalahan atau ketidaklengkapan tersebut. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab atas kerosakan, kehilangan, atau kecederaan yang disebabkan oleh gangguan, atau akses atau penggunaan laman web atau akaun anda yang tidak dibenarkan. Sebarang percubaan oleh anda untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem Laman Web atau akaun apa pun, mengganggu prosedur atau prestasi Laman Web atau permainan, atau dengan sengaja merosakkan atau merosakkan Laman Web atau Permainan tertakluk kepada pendakwaan sivil dan / atau jenayah dan akan mengakibatkan segera penamatan akaun anda dan perampasan mana-mana dan semua hadiah yang mungkin anda berhak.
    4. Acara Di Luar Kawalan www.ibc003.net
     Seboleh-bolehnya, IBC003 berusaha untuk memastikan perlindungan penuh semua Pemain dan Taruhannya. Namun, ada peristiwa tertentu yang berada di luar kawalan IBC003. Sekiranya anda terputus dari Laman Web (atas alasan apa pun), tindakan Dewa, IBC003 tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin berlaku di sana. Sekiranya Pemain terputus setelah meletakkan taruhan dan sebelum permainan dimainkan, hasil permainan itu masih akan dipaparkan di akaun Pemain dan sebarang kemenangan atau kerugian dicatat dengan sewajarnya.
    5. Penerimaan Hasil Taruhan
     Dengan meletakkan Taruhan lebih lanjut dengan IBC003, Pemain menerima hasil Pertaruhan sebelumnya. Oleh yang demikian, hasil taruhan sebelumnya dengan ini dianggap tidak lagi dipertikaikan dan tidak ada pembayaran balik atau penyesuaian lain yang akan diberikan.
    6. Kerosakan Perisian
     IBC003 berhak untuk menahan kemenangan dan membatalkan pertaruhan sekiranya Pemain memanipulasi permainan dengan cara yang curang atau perisian itu sendiri tidak berfungsi.
   • Kemenangan
    • Sebelum melepaskan atau menyetujui penarikan apa pun, IBC003 berhak meminta pelanggan untuk memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Diri, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, Pasport, Lesen Memandu atau penyata bank terkini atau yang lain dokumentasi yang sesuai kerana IBC003, mengikut budi bicara mutlaknya, difikirkan perlu. Sekiranya anda tidak memenuhi permintaan keselamatan, IBC003 berhak untuk membatalkan kemenangan dalam akaun anda.
    • Mengkreditkan Kemenangan - Kemenangan akan ditambahkan ke Akaun anda masing-masing, jika sesuai, secara automatik. Kemas kini akaun anda ini bukan 'bukti kemenangan' dan atau sekiranya dana telah dipindahkan (didebitkan) dari Akaun anda masing-masing. Sekiranya setelah semakan manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, www.ibc003.net berhak untuk membatalkan kemenangan tertentu dan untuk mengubah pelbagai akaun anda dengan sewajarnya.
   • Had Menang
    • Berikut adalah kemenangan maksimum, dalam Ringgit Malaysia atau jumlah yang setara dalam mata wang lain, yang mungkin dimenangi dalam talian setiap hari oleh individu:
     1. 100,000 untuk Kasino dan permainan lain
     2. 100,000 untuk Permainan dengan peluang tetap
     3. 50,000 untuk Permainan Slot Progresif
      1. Kemenangan ini tidak termasuk dalam kepentingan dan ini harus dipertimbangkan semasa mempertaruhkan taruhan anda. Apabila pilihan yang diambil dari pelbagai kategori digabungkan dalam pertaruhan berganda atau kumulatif, had kemenangan maksimum terendah akan dikenakan.
      2. IBC003 pengurusan berhak untuk mengurangkan atau mengubah had kemenangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
      3. IBC003 berhak untuk membatalkan kemenangan yang diberikan secara tidak sengaja oleh sistem kami yang melebihi had ini.
  • Wang Bonus
   • Wang bonus adalah wang maya yang diberikan kepada pelanggan kasino / KENO untuk tujuan promosi. Pelanggan tidak dapat mengeluarkan wang tersebut setelah mereka diberikan. Bergantung pada jenis bonus, peraturan pemprosesan wang bonus yang berbeza mungkin berlaku.
   • Wang bonus boleh ditukar menjadi wang sebenar dan kemudian dikeluarkan setelah pelanggan memenuhi syarat promosi tertentu.
  • Peruntukan Perkhidmatan Lain
   • Anda akan bertanggung jawab sepenuhnya dan setuju untuk membayar semua yuran yang dikenakan, serta melaporkan dan membayar semua pajak yang berlaku seperti yang disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku semasa menggunakan perkhidmatan IBC003.
  • Pelbagai
   • Sekiranya Terma dan Syarat iniditerjemahkan ke bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan berlaku.
  • Penafian
   • Anda akan menahan IBC003, pegawainya, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, sekutu, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi lain, rakan media, ejen dan pembekal tidak berbahaya serta-merta atas permintaan dan akan memberikan ganti rugi sepenuhnya dari mana-mana dan semua tuntutan, kerugian, kos, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan apa pun (termasuk yuran undang-undang) yang mungkin timbul dari atau dituntut oleh mana-mana pihak ketiga.
   • Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda atas kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Play dan anda mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penangguhan atau penghentian Main.
   • IBC003 berjanji untuk menawarkan penyelesaian dan penyelesaian sengketa yang adil dan tepat pada masanya tanpa kos atau beban yang tidak semestinya, menyimpan pertaruhan terperinci dan rekod transaksi semua urusan kewangannya. Rekod ini diarkibkan untuk jangka waktu 5 tahun (dari tarikh transaksi) dan dapat diakses oleh pihak berwenang untuk menyelesaikan pertikaian atas permintaan.
   • Ahli harus memberikan nama pengguna, nombor telefon bimbit dan nombor akaun mereka ketika meminta penarikan.
   • Maklumat pengguna harus dipadankan dengan maklumat yang diberikan semasa pendaftaran. Prosedur pengesahan akan dilakukan sebelum penarikan balik. Jika tidak mematuhi, baki akan dirampas.