Dasar Privasi

  Dasar privasi ini merangkumi perlakuan IBC003 terhadap maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi yang kami kumpulkan dari anda semasa anda mengakses laman web ini, atau menghubungi kami untuk meminta maklumat, perkhidmatan, atau sokongan pelanggan. Dengan "maklumat peribadi", kami bermaksud nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nombor pengenalan, dokumentasi pengenalan, dan maklumat perbankan anda. Polisi ini juga berlaku untuk perlakuan IBC003 terhadap sebarang maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi yang dikongsi oleh rakan perniagaan kami dengan kami. Polisi ini tidak berlaku untuk amalan syarikat yang tidak kita miliki atau kendalikan atau kepada orang yang tidak kita gunakan atau urus.

  • Penerimaan Polisi Privasi
   Dengan mengakses dan menggunakan laman web ini, Anda dianggap menerima Syarat Penggunaan Dasar Privasi kami.
  • Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat
   Kami mungkin mengumpulkan maklumat peribadi dari anda semasa anda menghantar borang di laman web kami, e-mel atau menulis kepada kami meminta maklumat atau perkhidmatan atau sokongan pelanggan. Kami juga mungkin menerima maklumat peribadi dari anda semasa anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami atau dari rakan perniagaan kami. Kami tidak mengumpulkan maklumat peribadi semasa anda berada di laman web kami sebelum anda log masuk, hubungi kami atau hantar borang. Kami hanya menggunakan maklumat yang dapat dikenal pasti untuk memenuhi permintaan maklumat anda atau untuk memberikan produk atau perkhidmatan kepada anda.
  • Adakah kita menggunakan 'cookies'?
   Ya. Kuki adalah fail kecil yang dipindahkan oleh laman web atau penyedia perkhidmatannya ke cakera keras komputer anda melalui penyemak imbas Web anda (jika anda membenarkan) yang membolehkan sistem penyedia perkhidmatan atau laman web mengenali penyemak imbas anda dan menangkap dan mengingat maklumat tertentu. Contohnya, kami menggunakan kuki untuk membantu kami mengingat dan memproses barang-barang di keranjang belanja anda. Mereka juga digunakan untuk membantu kami memahami pilihan anda berdasarkan aktiviti laman web sebelumnya atau semasa, yang membolehkan kami memberi anda perkhidmatan yang lebih baik. Kami juga menggunakan kuki untuk membantu kami mengumpulkan data agregat mengenai lalu lintas laman web dan interaksi laman web sehingga kami dapat menawarkan pengalaman dan alat laman web yang lebih baik di masa depan.
   • Kami menggunakan kuki untuk:

    • Bantu mengingat dan memproses barang-barang di keranjang belanja.
    • Fahami dan simpan pilihan pengguna untuk lawatan yang akan datang.
    • Pantau iklan.
    • Menyusun data agregat mengenai lalu lintas laman web dan interaksi laman web untuk menawarkan pengalaman dan alat laman yang lebih baik di masa depan. Kami juga boleh menggunakan perkhidmatan pihak ketiga yang dipercayai yang mengesan maklumat ini bagi pihak kami.

   Anda boleh memilih agar komputer memberi amaran kepada anda setiap kali kuki dihantar, atau anda boleh memilih untuk mematikan semua kuki. Anda melakukannya melalui tetapan penyemak imbas anda. Oleh kerana penyemak imbas sedikit berbeza, lihat Menu Bantuan penyemak imbas anda untuk mengetahui cara yang betul untuk mengubah kuki anda.

   • Sekiranya pengguna mematikan kuki di penyemak imbas mereka:

    • Sekiranya anda mematikan kuki, Sebilangan ciri yang menjadikan pengalaman laman web anda lebih efisien mungkin tidak berfungsi dengan baik. Sebilangan ciri yang menjadikan pengalaman laman web anda lebih efisien dan mungkin tidak berfungsi dengan betul.
  • Perkongsian dan Pendedahan Maklumat
   Kami tidak akan menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada sesiapa sahaja. Kami akan menghantar maklumat peribadi tentang anda kepada syarikat atau orang lain hanya apabila:
   • Kami mempunyai persetujuan anda untuk berkongsi maklumat; atau
   • Kami perlu berkongsi maklumat anda untuk menyediakan perkhidmatan atau produk yang anda minta; atau
   • Kami perlu menghantar maklumat tersebut kepada syarikat-syarikat yang bekerja bagi pihak syarikat kami untuk memberikan perkhidmatan yang diminta oleh anda (melainkan jika kami memberitahu anda ketika kami mengumpulkan maklumat tersebut, syarikat-syarikat ini tidak berhak menggunakan maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi kami menyediakan kepada mereka melebihi yang diperlukan untuk membantu kami menjawab permintaan anda); atau
   • Kami bertindak balas terhadap panggilan saman, perintah mahkamah atau proses undang-undang; atau
   • Kami mendapati bahawa tindakan anda di laman web kami melanggar syarat layanan, atau salah satu panduan penggunaan kami untuk layanan tertentu.

   Untuk memberikan maklumat atau perkhidmatan yang anda minta dari kami, kami mungkin memindahkan atau menyimpan maklumat peribadi anda pada peralatan komputer atau di pejabat yang terletak di seluruh negara atau bidang kuasa, dan mungkin diuruskan dan diproses oleh syarikat kami secara dalaman seperti yang kami kehendaki , dan anda dianggap menyetujui perkara yang sama.

  Menghubungi Kami

  Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai maklumat peribadi anda yang kami simpan, atau anda ingin maklumat tersebut dikemas kini atau dihapus, sila hantarkan e-mel ke [email protected] atau tuliskan kepada kami di alamat yang disebutkan di bahagian hubungi kami di laman web ini .